Go to footer

Iwahix Euxiv (Nekromat)

A Manifesztációban játszó karakterek gyülekezőhelye

Moderátor: Admin


Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.11.14. 15:13

Előtörténet:

Karakter neve: Iwahix Euxiv
Kaszt: Varázsló
Alkaszt: Nekromanta
Faj: Kyr származék
Jellem:Rend, Halál
Nem: férfi
Életkor: 40
Vallás: -
Szülőföld: Erigow
Iskola: Dorani Varázslóiskola
Tapasztalati színt: 4
Erekje: Fehér, egyenes, szarv alakú csavart bot

Megjelenés:

Euxiv 178 cm magas, kb. 80 kilós átlagos testalkatú férfi. Kyr őseihez hűen hamuszürke, vállig érő, egyenes szálú haját, általában kibontva hordja, de ha tervezetten harcba indul, megesik, hogy összeköti azt. Arca első látásra átlagos szépségűnek tűnik, viszont ha közelebb lép a szemlélő és veszi a fáradtságot, hogy közelebbről is megvizsgálja, a karakter kinézetét észreveheti az arc határozott éleinek, kissé borostás arcának és gleccserként világító kék szemeinek szépségét. Ruházata bő ing és nadrágból áll, amelyre hidegebb időben felvesz egy posztómellényt. Ezek tetejére minden alkalommal bokáig érő szürke köpenyt visel, amely rendelkezik felhajtóval is, így rejtve el arcát, a kíváncsi szemek elől. Ezen ruházatokból 3 váltásra valóval rendelkezik, az egyik fekete színű jobb minőségű anyagból valók, amelyeket ünnepélyesebb megjelenések alkalmával ölt fel a karakter, például ha a dorani varázslóiskolába tér vissza, vagy ha egyéb rangosabb eseményre kap meghívást. Széles, sok férőhelyes övvel rendelkezik, amelyre különböző méretű és rendeltetésű tarisznyákat erősít, amelyben a varázsláshoz szükséges hozzávalókat helyezi el. Ezen az övön kapott helyet az ívelt dzsad beütésű tőr, amit azonban nem használ harcra, mivel semmilyen képzettsége nincs hozzá, hacsak a szükség rá nem kényszeríti. Baljában hordja Euxiv a 170 cm hosszú, fehér, csavart formájú varázsbotját, amelytől még alváskor sem válik meg. A lábán hosszúszárú, hasított bőr csizmát hord. A karakter rendelkezik egy fekete hátassal is, amely már 4 éve szolgálja hűségesen. A karakter váltás ruházata, pokróc és felszerelése a lovon kapott helyet egy hátizsákban, valamint pár napi hidegélelem egy tarisznyában. Ezen felszereléseket, több napos küldetések esetén viszi magával.
További felszerelések, amit a karakter magával visz hosszabb utazásai során: íróeszköz, papír/pergamen, gyertyák (kb. 10 db), a varázserszénye, a gömb, amit a varázslótanácstól kapott, egy jó 3 literes bőr iszák, 2 jókora könyv, amely a nekromancia és az őselemi mágia ismereteit és kérdéseit taglalja, amelyet szintén a varázserszényben tart, valamint a varázslóiskolától kapott pecsét, amely származását bizonyítja és északon, nemesi rangját mutatja.

Jellemvonások: Csendes, magánakvaló, realista figura. Lerí róla hogy tudós féle, mert állandóan gondolkodik valamin. Társaságban igyekszik udvarias lenni és megjelenése igen jól emeli kisugárzását, de nem a nagy szavak embere. A harcban, tudománya gyakorlása némi változást okozott jellemének lenyomatában, ezért szem rebbenés nélkül öl és néha igen érzéketlen tud lenni.

I. Gyermekkor:

1. Milyen nemzetiségű a karakter és hol született?

Északi származású, Erigow-ban született.

2. Kik voltak a szülei? Mi a foglalkozásuk/vagy kasztjuk?

A szülei egy régi kyr ágakra visszatekintő család tagjai, akik ma is a királyi udvar nemességéhez tartoznak.

3. Milyen társadalmi pozíciót és vagyoni helyzetben volt a család? (gazdagok, szegények, megbecsültek, számkivetettek, stb)

A család a királyi udvar megbecsült tagja, tekintélyes vagyonnal rendelkezik.

4. Hol és milyen formában végezte tanoncéveit a karakter? (Céh, iskola, magányos mester, szülők okítása)

A szülőknek korán feltűnt legkisebb gyermekük fogékonysága a mágia iránt, ezért elküldték Doranba a híres varázslóiskolába hogy varázslót neveljenek belőle.

5. Gyeremkkorban történt jelentős családi tragédiák (ha voltak ilyenek)

Nem történt.

6. Gyermekkorban történt jelentős -a karakter életútját befolyásoló- örömteli események (ha
voltak ilyenek)

Euxiv nem rendelkezet sok gyerekkorral, mivel elég korán, már 10 évesen a varázslóiskolába került, de ezen kevés időt szüleivel, szeretetben és gondoskodásban töltötte.

7. Miért azt tanulta a karakter amit? (a képzettségek megindoklása; pl.: a Céhben tanulta, az apja kovács volt, stb.)

Euxiv 20 esztendőt töltött a varázslóiskolában tanulással. Itt megtanulta a mágia alapjait, valamint, miután megtalálta a szürke drakkfából készült csavart botját és akolitává vált, elkezdte további tanai bővítését az őselemi mágia ismereteinek elsajátításával. 20 esztendős korában erősödött fel benne az a képesség, amely kisgyermek korában vélt felfedezni, de miután elkerült doranba megszűnni látszott és nem foglalkozott vele. Igazából nem is emlékezett sok mindenre. Elmosódott képek és hangok formájában törtek rá a víziók, főleg túlvilági lények és lelkekről, fiatal korában. Viszont 5 évnyi őselemi mágia tanulása után, újból felerősödtek ezek az álmok és víziók, sőt már napközben is rátörtek. Érezte hogy nem a helyes úton jár, hogy a sors valami másra, sokkal nagyobb dolgokra szánja őt. Mesterei jobbnak látták, ha átkerül a szarvtoronyba és ott kiderítik, mik lehetnek az álmok hátterében. Az ottani nekromanták úgy döntöttek, hogy Euxivnek a toronyban kell maradnia, és ki kell tanulnia a sötét mágia titkait, hogy megértse és kordában tudja tartani vízióit. Még 10 hosszú év tanulás és kisebb küldetések árán megtanulta a nekromancia sötét tudományát. Sokat segített Euxiv hatalmas tudásvágya, amelynek köszönhetően viszonylag zökkenőmentesen vett minden akadályt, amelyet mesterei elé állítottak. Az őselemi mágia ismereteit nem felejtette el, sőt egyes küldetései alatt igen szorongatott helyzetekből is kihúzta ezen ismerete, ezért amikor csak tudta, rendszeresen felelevenítette titkos tudományát, már csak azért is, mivel a nekromancia praktikái körülményesek és időigényesek egy-egy közelharc alkalmával. Idejének nagy részét viszont a nekromancia tanulmányozása és kutatása teszi ki, amely végleg és visszavonhatatlanul elnyerte Euxiv kíváncsiságát és elhivatottságát a mágia iránt.

8. Mi az amihez a karakter különösen jól ért és miért sikerült ilyen magas szintre jutnia benne? (Értsd a karinak mely képzettségei vannak 3. fok fölött és miért?)

Euxivnak, mint minden varázstudónak, magas a pszi alkalmazásának képessége, viszont igazán nagy erőssége, figyelemreméltó tudásvágya és akaratereje, amelynek segítségével képes volt idősebb korában átérni a nekromanciához az őselem mágia bonyolult tanai után.
Kevés tanoncról hallott aki képes volt két vagy több mágiarendszert felhasználói szinten elsajátítani, ezért mesterei is felfigyeltek kivételes képességeire.

9. Mi a karakter családi kapcsolatrendszerének vázolása. (Pl: van egy fogadós nagybátyám Erionban)

Az Iwahix család azon kevés északi családhoz tartozik, amely megtudta őrizni kyr mivoltukat, és éppen ezért is foglalnak el tiszteletreméltó pozíciót az erigowi udvarban is. Más kyr családokkal ellentétben, az iwahix-ok igen tekintélyes nagyságú családdal rendelkeznek, amely Ynev szerte számos kisebb és nagyobb városban élnek, és tartják a kapcsolatot a család gyökerével. Euxiv nagybátyja, Abram-Al Iwahix Lambar egy neves kereskedő bazárt vezet El-Hamedben. Későbbiekben, ez a rokon nagy jelentőséggel bír Euxiv további sorsát illetőleg.

10. Mi volt a karakter "hobby"-ja? (Olyan képzettségek -ésszerű- megindoklása amik szorosan nem következnének a kasztból.)

Euxiv szerencséjére, hobbija megegyezett hivatásával is. Minden szabad idejét felemészti a nekromancia és olykor az őselemi mágia gyakorlása és tanulmányozása.

II. Ifjúkor

1. Szerelmek és barátok (ha voltak/vannak)

Emberi mértékben mért viszonylagos hosszú életében sosem volt szerelmes eddig, igaz nem kivetni való külseje és megjelenése révén volt már dolga nem egy nővel, de ezek csak az adott küldetés, vagy más céljainak elérése céljából voltak számára fontosak. Saját szórakoztatására sosem volt még nővel. Minden érdeklődését és idejét a mágia praktikájának fürkészése és a kapott feladat elvégzése köti le. Barátokkal, épp úgy mint szerelmekkel, elég szegényesen rendelkezik Euxiv. Gyakori látomásai miatt a szokásosnál is furcsább és zavarodottabbnak gondolták akolita társai és ezért rendszerint kerülték is amikor tehették. Mestereivel viszont jó kapcsolatot ápolt és ápol most is.

2. Pártfogók és ellenségek (ha vannak ilyenek azokra hogyan milyen körülmények között tett szert a karakter?)

Pártfogói saját mesterei, azon kívül családja. Ellensége nincs. Legalábbis aki élne, hogy bosszút álljon rajta.:)

3. Jelentős ifjúkori életesemények (leégett a házuk, elutazott Beriquelre a mestere kíséretében, első csata átélése, stb)

Két jelentős élménye volt, amelyre mindig emlékezni fog:
Az első, amikor tanonc korában egyik mesterével elindultak, hogy megszerezzék Euxiv varázslóbotját, amely álmaiban, a fenyves-földi pusztában, Kahre-től nem messze jelent meg. A fa különös módon, egy barlang mélyén volt, ahol különös földalatti élőlények falkája tanyázott. Vérszomjas ragadozó, humanoid lények voltak, amelyeknek savas volt a nyála, rendkívül gyorsan mozogtak. Csapatban vadásztak és nem kegyelmeztek semmilyen élőlénynek a túlélés érdekében. A mesternek minden tudására szüksége volt, hogy legyűrje ezeket a fenevadakat. Szerencsére sikerült élve megúszni ezt a kalandot és Euxiv végre megszerezhette saját varázsbotját.
A második, mikor először találkozott a szarvtoronyban, a már akkor is legendásnak számító nekromantával, Alyr Arkhonnal. Olyan megtiszteltetés még nem érte, hogy beszélhetett volna vele, de egy ilyen hatalmú és hírnévvel rendelkező varázstudót megpillantani is dicsőség.

4. A tanulóévek vége (Mi volt a karakter "mestervizsgája" azaz mi volt az a momentum amikortól az adott Kaszt tagjának számított?)

A varázslóknál összetett kérdés, hogy mikor számít valaki teljes értékű varázslónak, hiszen ők életük végéig tanulják és művelik mesterségüket, de a karakter az akolitává válásának pillanatától számított varázslónak, és ez botjának megszerzése, és az ezt követő bot rituálét követően valósult meg.

5. Mit vár el tőle az iskoljája/céhe/rendje/mestere?

Euxiv, miután 32 évesen befejezte tanuló éveit a varázslóiskolában, a varázslótanács érdekében hajtott végre néhány feladatot és küldetést, majd ezt követően, a tanács érdemesnek találta, hogy beszervezésre kerüljön, a dorani titkosszolgálat hírszerzői közé. Az utóbbi 5 évben, ebben a szervezetben tevékenykedett.

6. Mi a karakter célja most, hogy az lett aki?

Az utóbbi 3 évben, Ibarában teljesít szolgálatot, ahol a helyi, és a környező városokból érkező információkat gyűjti össze. Elsősorban a helyi vezetés terveit deríti ki, és szortírozza amely érdekelheti a dorani titkosszolgálatot, valamint saját szakállára, próbál ismereteket gyűjteni a leghíresebb nekromanta, Abdul al Sahred tanaiból, hogy tovább képezhesse magát a halál tudományából.
Az utóbbi időben felélénkülő amund támadások és az amund istenség újjászületésének pletykája felkeltette a titkosszolgálat érdeklődését, ezért Euxiv elsődleges feladatául kitűzték, hogy derítse ki, hogy mi áll a sorozatos amund támadások mögött és hogy mekkora veszélyt jelenthet ez az északi szövetségre nézve.
Euxiv-et nagybátyja segíti a városban információ(és egyéb felszerelések) ellátásában. Szolgálataiért a titkosszolgálat természetesen busásan megfizeti, bár unokaöcsének bármikor segítene, mivel nagyon jó kapcsolatban vannak.

7. Kihez hű a karakter? (Kiért érez felelősséget? Kinek hajlandó szívességet tenni/engedelmeskedni és miért?)

A karakter elsőként a dorani titkosszolgálathoz és az északi szövetséghez hű. Ténylegesen hiszi, hogy amit tesz, az a szövetség javára válik és hűen szolgálja otthonát és ezzel családját is.
Euxiv természetesen a családjához is hű, és megtesz nekik mindent, ami nem kerül ellentétbe a szövetség és a dorani titkosszolgálat érdekeivel, de erre nem akadt még példa sosem.
És végül, akinek szívességet tenne, az nagybátyja, aki a rokonságon kívül nagyon jó barátja is Euxivnak.

III. Személyiség

1. Van a karakternek jellegzetes szokása? (rágja a száját, káromkodik, fütyörészik, mindig zabál valamit, stb)

Amikor egyedül van (ami elég sokszor előfordul), egy idő után arra figyel fel, hogy a távolba réved és motyog magának. Ilyenkor törnek rá a víziói, amelyek képek és hangok formájában törnek rá. Ezekben a pillanatokban az elméje próbál értelmes mondanivalókat kialakítani a víziókból. Amióta kikerült a varázslóiskolából küldetései során megtanulta üzenetekké átdolgozni a látomásokat és nem egy alkalommal segítette feladataiban, sőt volt már rá példa hogy az életét is megmentette.

2. Miben rejlik a karakter kiválósága? (Pl: kiváló tőrdobó)

A karakter erőssége abban rejlik, hogy két fő mágiarendszert is képes használni, az őselemi mágiát és a nekromanciát.

3. Mi a karakter gyengéje? (Pl. női társaságban annyira zavarban van, hogy nem bír kinyögni egy épkézláb mondatot)

Euxiv közelharci ismeretei nem a legjobbak. Mondhatni semmit nem tud a küzdelem ilyen ismereteiről. Eddig minden küldetésében el tudta érni célját az elméje és tudása erejének felhasználása segítségével. Bár ereje megfelel egy átlagos ember erőlétével, de a harchoz teljesen ügyetlen. Ezért sem tudott megtanulni, harcolni még egy tőrrel sem, a botját pedig túl fontosnak és magasztosnak tartja ahhoz hogy közelharcra használja fel, bár ha minden kötél szakad, ettől sem riad vissza.

4. Mi a karakter kedvence? (Pl: Imád meztelen talppal sétálgatni a fűben, imádja a törpe pálinkát; stb)

Amit a legjobban kedvel a karakter, az a tudás, és a tudás hatalma. Előszeretettel kutat fel minden mágiával kapcsolatos olvasmányt és ezek tanulmányozását végzi szabadidejében.

5. Mi az, amit szívből utál? (pl: a fűzős ruhákat, a füstös kocsmákat, az izzadtságszagot, stb)

Euxiv utálja a lerobbant, szegényes helyeket, ahol koldusok és mocsok van mindenhol. Nem él fényűzően és elviseli a nélkülözést ha szükség van rá, de visszataszítja az emberek egyes rétegeinek elkorcsosulása ahogy a mocsokban élnek. Talán attól tart hogy egyszer ő is kerülhet ilyen sorsra.
Valamint a szövetség ellenségeit, főleg Toront.

6. Mi a karakter legnagyobb félelme? (ez lehet irracionális is) (pl: élve eltemetve lenni, víziszony, stb)

Mivel tájékozott a halál misztikumában, tudja, hogy mi a szörnyűbb a halálnál. A lélek kiragadása a reinkarnáció sorából és olyan síkra való taszítása ahol nincs semmi, csak az üres hideg sötétség és csönd.

7. Mi a karakter legmerészebb álma? Mire vágyik a legjobban?

Hogy egyszer olyan nagy tudású és ismert nekromanta váljon belőle mint Alyr Arkhonból.

8. Vannak-e a karakternek előítéletei? (nem szükséges ésszerű magyarázatot adni rá, elég hogy a karakter úgy véli ő megfelelő indokkal rendelkezik; Pl: utálom a gorvikiakat, mert egytől egyig aljas gyikos az összes)

Mint mindenkinek, a karakternek is megvan minden népről a véleménye. Ezek közül toronról, kránról és gorvikról van rossz véleménnyel a karakter. Ezek közül is toron az amelyet szívből gyűlöli, kránt és gorvikot a mesterei és a hallottak alapján tartja veleéig gonosz, elfajzott népeknek.

9. Vallásos a karakter? (Ha igen mennyire? Mekkora áldozatot lenne képes hozni a hitéért?)

A karakter nem hisz egyik istenben sem. Ö is mint sok varázshasználó, nem istenekhez eredezteti a történések okait, hanem egy magasabb erőnek.

10. Mit tart a karakter a mágiáról és a használóiról?

Mivel ő is varázstudó ezért érdeklődéssel fogad minden hasonszőrű társának társaságát, hogy megosszák tudásukat egymással, esetleg vitatkozzanak a mágia egyes formáinak kérdésein.

11. Ha egy mottóval kellene kifejezned a karakter személyiségét mi lenne az? Pl.:
"Más szemében a szálkát is meglátja, magáéban a gerendát sem veszi észre."

„A Szövetségért, Doranért és a családért mindhalálig (és azután).”

2.-3.-4. szint:

Euxiv, miután elhagyta az iskolát, a varázslótanács megbízásából hajtott végre küldetéseket északon. Járt a Dwyll Únió erdős hegyei közt, megjárta Ilanort és a Fenyvesföld kopár tájait, de megfordult az ork hordáktól hemzsegő Gro-Ugon völgyeiben, és Erionban, a kalandozók lélegzetelállítóan szép és veszélyes városában. Ezen küldetések során nem egyszer kellett támaszkodnia minden tudására, amit a varázslóiskolában megszerzett, épp úgy az őselemi mágia tanaira, mint a nekromancia misztikus fortélyaira, amellyel információt tudott szerezni, megvédeni magát, vagy megleckéztetni az útjába kerülő bolondokat.

Eddigi életének feladatokkal és kalandozásokkal teli 5 évét Észak-Ynev tájain járta, azonban az utóbbi 3 évet a Sheraltól délre, a kietlen, kopár sivatagáról és azok hírhedt lakóiról, és a dzsad népekkel borított városairól híres Taba-el-Ibara forróságában végez a dorani titkosszolgálatnak hírszerzői feladatot, köztük egyes veszélyes személyek likvidálását is, akiket a szövetség ellenségnek nyilvánít. Ezeket a feladatokat egyedül végzi, de nem egy példa volt már rá, hogy a titkosszolgálat egyes küldetésekhez, más fegyverforgatókat, vagy varázstudókat is adtak mellé, sőt volt rá példa, hogy felbérelt kalandozókkal is hajtott végre már feladatokat.

Manapság az Ibarában felbukkanó amund hordák támadásai és az amund istenség, Amhe Ramun manifesztációjának híre foglalkoztatja és ezen hírek tartalmának hitelessége után nyomoz az egyik nagyobb városban, El-Hamedben.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Nekromat 2010.11.28. 20:52-kor.
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.11.14. 15:19

Statisztika:

Karakter neve: Iwahix Euxiv
Kaszt: Varázsló
Alkaszt: Nekromanta
Faj: Kyr származék
Jellem:Rend, Halál
Nem: férfi
Életkor: 40
Vallás: -
Szülőföld: Erigow
Iskola: Dorani Varázslóiskola
Tapasztalati színt: 4
TP:601
Köv. Tsz:1001
Erekje: Fehér, egyenes, szarv alakú csavart bot

Tulajdonságok: Alap

Erő: 11
Gyorsaság: 11
Ügyesség: 12
Állóképesség: 13
Egészség: 11
Karizma: 13
Inteligencia: 16
Akaraterő: 17
Asztrál: 16
Érzékelés: 15

KAP elosztás szintenként:

1.szint:
Ép: 3 KAP
Pszi pont: 8 KAP
Mp: 21 KAP
Kp: 4 KAP
Összesen: 36 KAP

2.szint:
Ép: 3 KAP
Pszi pont: 8 KAP
Mp: 21 KAP
Kp: 4 KAP
Összesen: 36 KAP

3.szint:
Ép: 3 KAP
Pszi pont: 8 KAP
Mp: 21 KAP
Kp: 4 KAP
Összesen: 36 KAP

4.szint:
Ép: 3 KAP
Pszi pont: 8 KAP
Mp: 21 KAP
Kp: 4 KAP
Összesen: 36 KAP

Életerő:

Akt. Ép: 11
Max. Ép: 11
Akt. Fp: 42
Max. Fp: 42 (szint/3 KAP)

KAP(50)

Háttérre költött: 14
Szintenként elosztható: 36

Háttér: KAP:

Iskola 10
Mágikus fogékonyság -
Pszi érzékenység -
Faj 1
Holtak szeme 1
Nemesi vér 1
Rang 1


Pszi:

Iskola típosa: Kyr metódus
Használat foka: 4. fok
Max. Pszi pont: 40 Akt. Pszi pont: 40
Pszi képzettségből: 2 KAP-ból vásárolt: 4 (Szint/ 8 KAP)

Mágiaellenállás: Asztrális Mentális

Tudatalatti: 16 17
Háttér: - -
Hit: - -
Statikus pszi pajzs: 46 47
Dinamikus pszi pajzs: - -
Mágiaellenállás összesen:
Asztrál:46
Mentál:47

Mana pont:

Max. Mana pont: 32 Akt. mana pont: 32
Magasmágia vagy tapasztalati mágia képzettségből: +1
KAP-ból vásárolt: 7 (szint/ 21 KAP)
Feltöltődés módja: Energiagyűjtés diszc.

Harcértékek: KÉ / TÉ / VÉ / CÉ / fok / időigény / sebzés / lefegyverzés / fegyvertörés / átütés

Fegyver nélkül:26 / 34 / 83 / 27 / - / 3 / 1K6 / - / - / -

Kp:
Alap: 16-->(intelligenciából)
KAP-ból szintenként: 4 kp
5. szinten összesen(HM engedélyével): 36 kp

Képzettségek: 1 (szint/4 KAP)KP Fok%

Nyelvtudás(erv) 3.
Nyelvtudás(Közös) 3.
Nyelvtudás(dzsad) 2.
Politika/Diplomácia 2.
Udvari etikett 2.
Írás/olvasás 3.
Ősi nyelv 3.
Számtan/mértan 3.
Történelem 2.
Magas mágia 3.
Pszi(kyr) 4.
Kultúra(erv) 3.
Helyismeret(doran) 3.
Élettan 3.(15 kp)
Őselemi mágia 2. (10 kp)
Nekromancia 2. (10 kp)


Euxiv varázsbotja:

Inteligencia: 11
Akaraterő: 11
Aasztrál: 11

Mágiaellenállás: Asztrális Mentális

Tudatalatti: 11 11
Statikus pszi pajzs: 22 22

Pszi pont: 11
Mana pont: 12

Vagyon összesen:
Arany: 39

Felszerelés:

Euxiw botja – varázsbot

Általános viselet:
1 pár gyalogos csizma: 80 r
2 nadrág: 40 r
2 ing: 10 r
2 csuklyás köpeny: 2 e
1 bőr öv: 20 r
1 turbán: 8 r

Ünnepi viselet:
1 nadrág (jó minőségű): 20 r
1 ing (jó minőségű): 5 r
1 díszes köpeny: 1 e
1 pár csizma (jó minőségű, tiszta): 80 r
1 díszes öv: 20 r

Egyéb:
1 utazó ló: 1a
lószerszámok (utazónyereg, nyeregtáska, lópokróc, gyeplő, kantár, zabla): 2 e 69 r
3 napi abrak: 12 r
3 napi hidegélelem: 15 r
1 nagy hátizsák: 120 r
2 írótoll: 40 r
10 gyertya: 20 r
1 kova és acél: 5 r
1 kulacs: 4 r
1 övtáska: 70 r
1 papír, ív: 20 r
1 takaró: 80 r
1 tinta: 20 r
1 kés: 50 r

Megmaradt vagyon:
Arany: 36
Ezüst: 7
Réz: 42
A hozzászólást 8 alkalommal szerkesztették, utoljára Nekromat 2010.11.30. 22:38-kor.
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: A Rászil » 2010.11.15. 9:54

Szia!

„A Szövetségért, Doranért és a családért mindhalálig (és azután).”
:-)


Épp csak átfutottam, így csak néhány dolog:
- a karakter 3. TSZ legyen
- az előtörténet végén szövegesen ki kellene fejteni az 1. TSZ óta történt dolgokat.
- jelezni kellene a képzettségeknél, hogy melyikért hány KP-t adtál
- _szintlépésenként_ le kellene írni, mire hány KAP-ot költöttél (Fp, Kp, HM, PP, MP)
- kellene összegezve a kétféle mágiaellenállás
- Nincs felszereléslista (egy komoly szervezet van mögötted, ha értemesen válogatsz. nem fokog kekeckedni)
- Elég - hmmm - célirányos a képzettséglista. Nem lesz így gond? (Válaszolok én: könnyen előfordulhat...) Mióta van az Ibarában? Nem kellene dzsad nyelvtudás illetve kultúra?
- Nyelvtudás(anyanyelv): ez konkrétan erv, ugye?
- Nyelvtudás(Közös), Nyelvtudás(Pyarroni): ugyan az, nem?
- Kultúra(saját): konkrétan erv, nem?
- Helyismeret(szülőföld): azaz Doran, nem?
Avatar
A Rászil
Helyszínmoderátor
Helyszínmoderátor
 
Hozzászólás: 451
Csatlakozott: 2007.02.19. 21:26
Tartózkodási hely: Taba el Ibara


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Selmo » 2010.11.15. 15:07

Szia.

A kezdőpénz az UTk 193 oldalán feltüntetett érték 4 szerese tehát 3k6*szint.

A karakterszint maradhat, A többiben egyet értek Rászillal.
„ Nyugodtan isteneinkre bízhatjuk hát magunkat, hisz mérhetetlen bölcsességüknél és magasabbrendûségüknél fogva kevéssé hihetõ, hogy hibásan ítélnénk Teremtés és Pusztítás dolgában … Akár csukott szemmel is követhetjük õket, kárunkra nem válhat egyetlen döntésük sem, hiszen épp tökéletes mivoltuk ment föl bennünket a kétkedés terhe alól … Mivel soha nem döbbenhetünk rá, ha mégis hibáznak … ”
Selmo
Helyszínmoderátor
Helyszínmoderátor
 
Hozzászólás: 225
Csatlakozott: 2007.03.28. 19:14
Tartózkodási hely: " Pyarron, a Szent Város ... "


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.11.28. 22:18

Üdv!

Végre eljutottam odáig hogy kijavítsam a feltüntetett hibákat.
A vagyon 4*3k6 dobással a következők: 9, 11, 5, 14 összesen:39 arany. Ebből levonódott a felszerelés amelyet vásároltam a karakternek.
A képzettségi pontokkal bajban vagyok, ugyanis 23 kp minuszban vagyok, de mivel a két mágiarendszer ismeretének okát igen mélyen beleszőttem az előtörténetbe, reménykedem hogy a HM megengedi hogy megmaradjanak, esetleg valami nehezítéssel, vagy korlátozással.:)
Várom a válaszokat.

Üdv

Nekro
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Selmo » 2010.11.29. 20:07

Szia.

21Kap-ból 7 Manapont jön ki, ehhez jön még a magasmágia által adott szintenkénti 1 bónusz.

Tehát ha jól számolom 4*7+4*1=32 Mana Pont.

A 2 mágiaformával nem lenne bajom. De nem jön ki a Kp-idból ahogy fogalmaztál. De mivel a kalandomban 4-6 szintű kalandozók kezdenek majd ezért kérnék ide egy k6-os kockadobást. Ha páros akkor 5-ös szintre felírhatod és ha kijön akkor maradhat a 2 mágiaforma, ha páratlan akkor kérlek variáld át a 4-es szintnek megfelelően.

/Selmo
„ Nyugodtan isteneinkre bízhatjuk hát magunkat, hisz mérhetetlen bölcsességüknél és magasabbrendûségüknél fogva kevéssé hihetõ, hogy hibásan ítélnénk Teremtés és Pusztítás dolgában … Akár csukott szemmel is követhetjük õket, kárunkra nem válhat egyetlen döntésük sem, hiszen épp tökéletes mivoltuk ment föl bennünket a kétkedés terhe alól … Mivel soha nem döbbenhetünk rá, ha mégis hibáznak … ”
Selmo
Helyszínmoderátor
Helyszínmoderátor
 
Hozzászólás: 225
Csatlakozott: 2007.03.28. 19:14
Tartózkodási hely: " Pyarron, a Szent Város ... "


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.11.29. 20:48

Hali!

Na már most. Az UTK-ban olvasottak alapján én úgy értelmeztem, hogy mivel a kyr metódus alkalmazója a karakter, három tényező alakítja az adott max. mana pontot. Elsőként, mivel a kyr metódus lényege hogy a varázshasználó át tudja alakítani pszi pontjait manává, ezért a max. pszi pont átalakításával megkapjuk a max. mana pont alapját. Esetemben, ez 40 pont. Ehhez jön a KAP-ból kapott pntok, amely az én esetemben 28 pont 4. szinten. Végül ehhez adódik a szintenként 1 pont a magasmágia miatt.

40+28+4= 72 pont

Nekem így jött ki ez az érték. Persze ha nem fogadod el az érvelésemet, akkor javítom.:)

6k dobás eredménye= 2
Így 5. szintnek megfelelően növeltem a képzettségi pontokat.
Viszont így 36 Kp-m van ami arra elég hogy megtanulja a karakter az élettant 3. fokon, valamint az őselemi és nekromancia mágiáját 2.-2. fokon. Ez így jó is lenne, de akkor olyan kérdésem lenne, hogy az őselemi mágiát mennyire tudnám használni, mivel a képzettségeknél ezen a szinten nem egyértelmű a magyarázat. Gondolok itt olyanra, hogy használhatom-e a hat alap iskolaformát, vagy mivel a karakter csak alacsonyabb szinten ismeri ezt a képzettséget, csak pár formát tud használni?

Nekro
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Ahme Ramun » 2010.11.29. 22:15

Üdv

Bár én csak véletlenül tévedtem ide, és csak kérek, azért a KM-edé lesz a végső döntés. Légyszíves a Nekro varázsló maradjon nekromanta, és ne akarjunk varázslásközben harcművészkedni is.

Arra gondolok, h az ÚTK alapján egy varázsló csak a 3.Tsz elérésével válik igazi varázslóvá.Jelen esetben Doranban ekkor kapja meg a nagypecsétet. Igaz azt írja a könyv, hogy a mágus ezen a szinten döntheti/dönti el, mire kíván szakosodni. DE! nekromantának nem sokan alkalmasak, s éppen ezért (gondolom én) ők már mikor az iskolába kerülnek kitűnnek a többiek közül, (úgymond kiválasztottak) s alapból erre szakosodnak. Vagyis már 1.Tsz-en kizárólag ezt tanulják, minden idejüket evvel töltik. Ez pedig később megbosszulja majd magát -> pl: Karizma csökkenés, egészség romlás, azonban a szellemi értékek növekszenek.

Egyszer valaki említett egy kizárólag nekromanciára szakosodott bosz mestert. Már szintén nem emlékszem rá, h ki volt az. :? De ha igény van rá, akár létre is hozhatunk egy Nekromanták Nagykönyve nevezetű topikot, ahova, mindenki leírhatja az ötleteit elképzeléseit, (nekem volna egy pár főleg az idézésekkel kapcsolatosan) aztán valahogy közösen megeggyezünk, de nem szeretnék úgy járni mint az amunddal. 8)

Javaslatom a kérdésedre: Akkor lehetséges, ha kidolgozol egy olyan életerővel manipuláló csapást, ami lehetővé teszi h ismerd a formákat. Példát nem igazán tudok. De valami olyanra gondoltam, mint az egyik m.a.g.u.s könyvben (nem emlékszem a címére) mikor Gorduinékat követték a sivatagban, és Alyr az egyik üldözőt elsorvasztotta a másikat pedig múmiává változtatta. Ehhez hasonlóan lehetne életerő pajzs (de ez rossz példa mert a mágusok nem használnak pajzsokat)

Nem szeretném ha sértésnek vennéd, csak engem is érdekel a téma. Bár senki nem kérdezte a véleményem, én azért HM-ként mégis bele vauvau :D

Üdv
Ahme Ramun / Wolftern
Avatar
Ahme Ramun
Helyszínmoderátor
Helyszínmoderátor
 
Hozzászólás: 40
Csatlakozott: 2010.10.16. 15:56


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.11.30. 18:53

Hali!

Ahme Ramun írta:Légyszíves a Nekro varázsló maradjon nekromanta, és ne akarjunk varázslásközben harcművészkedni is.


Ez most nem volt teljesen tiszta hogy itt mire is gondolsz pontosan. Talán arra, hogy Euxiv csak a nekromancia mágiarendszerrel rendelkezzen, és ne legyen más tőről fakadó mágia is a tarsajában? Ha igen, akkor a válaszom a következő:
Én is gondoltam erre, de ha megnézitek az UTK-ban a nekromancia varázslatait, láthatjátok hogy egy harc esetén igen kevés(vagy egyáltalán nincs) olyan varázslat amit a karakter gyorsan, pár szegmens alatt képes lenne kivitelezni hogy megvédje magát és/vagy támadást indítson az ellenfelei ellen. Persze mondhatná valaki, hogy fel tud támasztani holtakat és azokat ráuszíthatja az ellenségeire és testőrként funkcionálnak, de ez igen körülményes és időigényes, és a legtöbb esetben kivitelezhetettlen. Persze értem azt is amit mondtál, hogy így is kevés "ember" válik varázshasználóvá, és még kevesebb nekromantává, és mekkora esélye van annak hogy valaki még két mágiarendszert is el tud sajátítani úgy ahogy? :? A válaszom az hogy biztos kevesen vannak, de miért nem lehetne a karakterem pont egy ilyen valaki? És ráadásul a Kp-nek hála nem is mondhatjuk hogy nagyon tápos lett, mivel mind a két mágiarendszert csak 2. fokon sajátította el.

A másik megoldás az amit felhoztál, hogy csináljunk egy Nekromancia varázslatok topic félét, nagyon jó ötletnek tartom. Olyan varázslatféléket mint amit említettél is a Halál havában c. regényből, amit Alyr Arkhon használt, például nagyon jó lenne alapnak, és tényleg lehetne pár ilyen varázslatot összeírni a KM/HM-eknek, amiket elfogadnának és használhatóak lehetnének a kalandokban.

A pajzsokra visszatérve:
Szerintem a varázshasználók is használnak pajzsokat, csak nem bőr és fém páncélokat, hanem pl. az őselemi mágiában használt tűz, víz esetleg föld alapú pajzsokat használják. Erre jó a hat alap iskolaforma közül az aura forma is.

P.S.:
Nem sértődtem meg, sőt örültem a felvetéseidnek, mivel ezek is témába kerülnek és remélhetőleg találunk rájuk valami jó megoldást. :)

Nekro
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Selmo » 2010.11.30. 20:38

Sziasztok.

A manával kapcsolatban sajnos nem értek egyet.

A maximum Manát a szintenkénti kapokból vásárolva valamint a képzettségbónuszból számolhatod ki. A pszy pontokból gyűjtött manát azért nem számolhatod bele mert azt még össze kell gyűjtened pszi pontok rááldozásával, de még úgy sem töltheted magad a maximum Manapontok fölé.

Tehát. vegyünk szintenként mondjuk 10 manát ez egy átlag az UTK szerint kb ennyi a reális szintenként. Namármost 5 ös szinten az annyi mint 50 mana. emellé van egy botod ami szintenként 3 manapontot tárol és egy kör alatt képes azt átadni. De nem adhat át többletpontokat.

Vegyünk alapul 5-ös szintre mondjuk 25 pszi pontot. kivonással ez 50 mana, feketemágikus módszerekkel pedig maximum 125./ Hozzáteszem 5-ös szinten egy 13-mas állóképességű varázsló 125 manát képes kifáradás nélkül elhasználni 3 órán belül. tehát 125 manapont felszabadítása után 3 óráig nincs varázslás hacsak nem áldozunk rá fp-ket.

De maradjunk a max manánál. Az alapul vett szintenként 10 Mp 5ös szinten 50. tehát a max mana 50 egy random varászlónál. Ha varászol utáűna a botjában 5-ös szinten tárolt 15 manát képes magábafogadni és manát tölteni de csak a max 50-es értékig. Vagy pszi-t is alkalmazhat ezzel is feltöltve a manakészletét de még így sem töltődhet 50 pont fölé.

Tehát. a pszi pontjaidat felhasználhatod arra hogy manát tölts és ez által az aktuális mana pontodat növelheted, de a maximálisat nem.

/Selmo.
„ Nyugodtan isteneinkre bízhatjuk hát magunkat, hisz mérhetetlen bölcsességüknél és magasabbrendûségüknél fogva kevéssé hihetõ, hogy hibásan ítélnénk Teremtés és Pusztítás dolgában … Akár csukott szemmel is követhetjük õket, kárunkra nem válhat egyetlen döntésük sem, hiszen épp tökéletes mivoltuk ment föl bennünket a kétkedés terhe alól … Mivel soha nem döbbenhetünk rá, ha mégis hibáznak … ”
Selmo
Helyszínmoderátor
Helyszínmoderátor
 
Hozzászólás: 225
Csatlakozott: 2007.03.28. 19:14
Tartózkodási hely: " Pyarron, a Szent Város ... "


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.11.30. 22:33

Hali!

Ok, rendben.:)

Javítom a mana pontokat.
Tehát akkor csak a KAP-okat és a szintenkénti 1 bónuszt számolom.
Az úgy fog kinézni hogy:7*4+4*1=32
(Bár megjegyzem, kicsit furcsa hogy egy varázslónak kevesebb a mana pontja mint a pszi pontja, mivel elsősorban a manából varázsol. :? )

Nekro
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Selmo » 2010.11.30. 23:52

Szia.

Ez varázslófüggő. Ha így nézzük akkor te sokkal többet költöttél pszi pontra mint mint egy átlag varázsló. Az UTk szerinti ideális Mana/szint 10 körül mozog egy varázslónál. ettől persze lehet több vagy kevesebb is.

/Selmo
„ Nyugodtan isteneinkre bízhatjuk hát magunkat, hisz mérhetetlen bölcsességüknél és magasabbrendûségüknél fogva kevéssé hihetõ, hogy hibásan ítélnénk Teremtés és Pusztítás dolgában … Akár csukott szemmel is követhetjük õket, kárunkra nem válhat egyetlen döntésük sem, hiszen épp tökéletes mivoltuk ment föl bennünket a kétkedés terhe alól … Mivel soha nem döbbenhetünk rá, ha mégis hibáznak … ”
Selmo
Helyszínmoderátor
Helyszínmoderátor
 
Hozzászólás: 225
Csatlakozott: 2007.03.28. 19:14
Tartózkodási hely: " Pyarron, a Szent Város ... "


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.12.01. 6:31

Hali!

Na akkor kijavítottam mindent.
Ha nincs más hiba, akkor megkérdezném hogy mikor kezdhetek a kalandban? :D
(Nem akarlak siettetni, csak kérdezem.:D)

Nekro
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Selmo » 2010.12.01. 12:28

Szia.

Eddig a tiéd az első karakter kész állapotban. A többiekre még várni kell ha haladni is akarunk. :)

/Selmo
„ Nyugodtan isteneinkre bízhatjuk hát magunkat, hisz mérhetetlen bölcsességüknél és magasabbrendûségüknél fogva kevéssé hihetõ, hogy hibásan ítélnénk Teremtés és Pusztítás dolgában … Akár csukott szemmel is követhetjük õket, kárunkra nem válhat egyetlen döntésük sem, hiszen épp tökéletes mivoltuk ment föl bennünket a kétkedés terhe alól … Mivel soha nem döbbenhetünk rá, ha mégis hibáznak … ”
Selmo
Helyszínmoderátor
Helyszínmoderátor
 
Hozzászólás: 225
Csatlakozott: 2007.03.28. 19:14
Tartózkodási hely: " Pyarron, a Szent Város ... "


Re: Iwahix Euxiv (Nekromat)

HozzászólásSzerző: Nekromat » 2010.12.02. 18:57

Hali!

Egyébként a Wolfternel tárgyalt nekromanta varázslatokkal és több mágiaforma használatával kapcsolatos vitánkról mi a véleményed?:)
Eggyet értesz, nem értesz, vagy más véleményen vagy az egészről?:)

Nekro
"A démonok, legyenek bár alacsony- vagy közrendűek, netán urak vagy hercegek, mind afféle Külső Síkok teremtményei, melyeket nem ural Isten. Intelligensek és rossz szándékúak, gondolkodásuk kifinomult és követhetetlenül kaotikus. Lelkük nincsen, testük azon idegen világ anyagából épül fel,ahonnan megidéztettek...."
"Megidézőjüket majd minden esetben igyekszenek elpusztítani; gonoszságukról és leleményességükről, de bátran mondhatom, korlátlan hatalmukról sem lehet fogalma az olvasóimhoz hasonló ostoba földi halandónak."
- Idézet Abdul al Sahred Necrográfiájából.
Avatar
Nekromat
Kalandmester
Kalandmester
 
Hozzászólás: 373
Csatlakozott: 2006.03.09. 20:27
Tartózkodási hely: Budapest


Vissza: Fórum kezdőlap

Vissza: Karakterek

Ki van itt

Jelenlévő fórumuzók: nincs regisztrált felhasználó